Search
  • West Waterford Greens

Tacaíocht do Choláistí Samhraidh de díth | Gaeltacht Colleges must be supported

*English Below*


Comhaontas Glas ag iarraidh tacaíocht do dhaoine atá ag brath ar na coláistí samhraidh sa Ghaeltacht.


Táimid ag iarraidh ar Roinn na Gaeltachta tacaíocht a thabhairt do dhaoine atá thíos leis an gcinneadh na cúrsaí samhraidh a chur ar ceal.


Meastar gur fiú suas le €50 milliún sa bhliain earnáil na gcoláistí samhraidh do gheilleagar na Gaeltachta.

D'uireasa an ioncaim bhliantúil seo, is iad na mná tí, a dteaghlaigh, na siopaí agus na gnóthaí áitiúla a bheas thíos leis. Is faoin Rialtas atá sé a léiriú go bhfuil an Ghaeltacht tábhachtach agus gur fiú í a chosaint.

-An Comhairleoir Peadar Ó Caomhánaigh, Urlabhraí Gaeilge an Chomhaontais Ghlais


Níl aon ní ráite ag Roinn na Gaeltachta faoi cé acu an gcuirfear nó nach gcuirfear maoiniú speisialta ar fáil do na mná tí agus do dhaoine eile atá ag obair san earnáil a bheidh thíos leis an gcinneadh seo.


Tá na Gaeltachtaí faoi chois cheana féin, agus braitheann said go mór ar an airgead seo gach bliain. Tá an t-airgead seo ag teastáil ó theaghlaigh Ghaeltachta agus gan é tá an baol ann go mbeidh an Ghaeltacht scoite amach níos faide ná riamh. Tá níos lú maoinithe ag dul go Gaeltachtaí na tíre fiú ná na háiteanna tuaithe is mó atá imeallaithe. Gan ioncam bliantúil ó na cúrsaí samhraidh, is iad na mná tí, a dteaghlaigh, na siopaí agus na gnóthaí áitiúla a bheas thíos leis. Is faoin Rialtas atá sé taispeáint go bhfuil na Gaeltachtaí, mar chroílár na Gaeilge, tábhachtach agus gur fiú iad a chosaint.

Green Party seeks support for those who rely on Gaeltacht Summer Courses.


We are calling on the Department of Culture, Heritage and the Gaeltacht to step in and offset the losses Gaeltacht communities will face as summer courses are cancelled. The influx of visitors to colleges in Gaeltacht regions over the summer months, as well as student teachers who also spend several weeks of the year in these communities, is worth around €50 million to the Gaeltacht economy.

Gaeltacht areas are among the most deprived in the country, and many rely on the income from this annual influx of students and teachers. Many households count on this money to make ends meet, and without it these already marginalised areas run the risk of falling further behind.

-Cllr. Peter Kavanagh, Green Party Spokesperson for the Irish Language


The Department of Culture, Heritage and the Gaeltacht did not respond to queries asking whether supports will be allocated to colleges affected by the current Covid-19 public health emergency.


While the summer colleges must be supported to offer alternative arrangements for students, the communities dependent on these courses will require more direct support. Gaeltacht areas are underfunded compared even to the most deprived areas of rural Ireland. Without the annual income from summer colleges, the mná tí and their families, the local shops and businesses, and the wider Gaeltacht communities will suffer. It’s up to Government to step up and show that the Gaeltacht, the heart of the Irish language, will be protected.
27 views
  • Instagram