Search
  • West Waterford Greens

Caomhnú na hAbhann Móire | Conservation of the Blackwater

*English Below*


Glasaigh sna Déise ag seasamh i gcoinne iarrachtaí Comhairleoirí Chorcaí an Abhainn Mhór a thruailliú.


Tá cinneadh ag Comhairleoirí Contae Chorcaí cur i gcoinne caomhnú na hAbhann Móire cáinte go géar ag Glasaigh sna Déise.


Táimid i gceartlár géirchéim bithéagsúlachta sa tír seo. Le caoga bliain anuas cailleadh leath d’fhiadhúlra na hÉireann, tá sé mífhreagrach ar fad a bheith ag iarraidh cosaint éiceolaíoch abhainn na tíre a bhaint.

Críostóir Ó Faoláin, Ionadaí Áitiúil an Chomhaontais Ghlais i nDún Garbhán.


Dhein Comhairleoirí Contae Chorcaí cinneadh le gairid scríobh chuig an Aire Cultúir, Oidhreachta, agus Gaeltachta chun a míshástacht a chur in iúl maidir le athréimniú stádas caomhnaithe na hAbhann Móire de bharr cinneadh san Ard-chúirt le déanaí. Tá an Abhainn Mhór, a bhfuil stádas aici mar Bhogach le Tábhacht Idirnáisiúnta, cosanta ar an mbunús go bhfuil cónaí ar an diúilicín péarla fionnuisce ann. Speicis i mbaol grinn is ea an diúilicín péarla fionnuisce agus tá saolacht an speicis ag brath ar uisce ghlan sna haibhneacha.


Léiríonn an baol atá ann don speicis seo go bhfuilimid ag laghdú caighdeáin uisce an abhann. Cinneadh lofa ag Comhairleoirí Contae Chorcaí is ea bheith ag éileamh go gcuirfí stádas caomhnaithe na habhann ar leataobh ionas gur féidir dul ar aghaidh le truailliú na habhann gan staonadh.

Críostóir Ó Faoláin.

Áis turasóireachta rí-thábhachtach d’Iarthar Phort Láirge is ea an Abhainn Mhór. Tá plean ann Rian Gorm nua a dhéanamh den abhainn, le cur le Rian Glas na nDéise atá ina acmhainn luachmhar don gcontae. Bheadh an Rian Gorm seo ina tharraingt breise chun cuairteoirí a mhealladh, agus a choimeád níos faide, chun Iarthar Phort Láirge agus Tuaisceart Chorcaí a bhlaiseadh ón uisce. Ba chóir go mbeadh sé ina thosaíocht ag Comhairle Contae Chorcaí agus ag Comhairle Phort Láirge a chinntiú gur áis ar ardchaighdeán é an Abhainn Mhór le éiceachóras faoi bhláth. Déanfaidh truailliú na habhann agus marú speicis dochar dár níomhá mar cheann scríbe tarraingteach do chuairteoirí.

Níl sláinte an éiceachórais seo scartha uainn féin; táimid mar chuid de, táimid ag brath air, bíonn tionchar ag an méid a dhéanaimid ar inmharthanacht na n-éiceachóras timpeall orainn. Níl turasóirí ag iarraidh blaiseadh a fháil d’abhainn truaillithe ná díothú fiadhúlra. Dúirt Oifigeach Iascaigh liom go bhfuil an stoc bradán fíor íseal san Abhainn Mhór anois agus go bhfuil baol ann go mbeidh sé imithe ar fad i gceann cúpla bliain.

Lynne Glasscoe, Ionadaí Áitiúil an Chomhaontais Ghlais i Lios Mór.

Táimid ag maireachtáil le linn tréimhse olldíothaithe, an Díothú Antrapaicéineach. Tá an ráta díothaithe áit éigean idir míle agus deich mhíle uair níos airde ná an ráta nádúrtha. Fógraíodh éigeandáil bithéagsúlachta sa Dáil bliain ó shin. Tuigtear na cúiseanna atá taobh thiar den éigeandáil seo, caillteanas gnáthóige, truailliú, athraithe ar úsáid na talún, agus athrú aeráide. Tá a fhios againn conas stad a chur le scrios na n-éiceachóras thart orainn, ach léiríonn an cinneadh seo ag Comhairle Contae Chorcaí nach dtuigeann na Comhairleoirí an freagracht atá orthu an timpeallacht a chosaint.

Canáraí an gualmhianaigh is ea speicis mar an diúilicín péarla fionnuisce, atá ag maireachtáil go ráithiúil sna haibhneacha leis na mílte bliain. Táthar ag tabhairt rabhadh dúinn go bhfuil caighdeán uisce sna haibhneacha á scrios againn.

Waterford Greens oppose Cork County Councillors bid to pollute the River Blackwater.

A decision by Cork County Councillors to oppose the conservation of the River Blackwater has been slammed by the West Waterford Greens.


Ireland is in the middle of a biodiversity crisis, over the last fifty years we have lost half of all our wildlife, and as such trying to further erode the ecological protection of our rivers is highly irresponsible.

Críostóir Ó Faoláin, the Green Party Local Area Rep for Dungarvan.


At a recent meeting, Cork County Councillors decided to write to the Minister for Culture, Heritage and the Gaeltacht to state their opposition to a recent High Court decision to restore the Blackwater’s conservation status. The River Blackwater, which is designated as a Wetland of International Importance is protected because it is home to the freshwater pearl mussel, a critically endangered species which requires clear water to survive.


That this species is endangered shows that we are degrading the quality of our rivers. Trying to remove the river’s conservation status so that further pollution can go ahead unchecked is a disgraceful decision by Cork’s County Councillors.

Críostóir Ó Faoláin.


The Blackwater is a vital tourism asset for West Waterford. The river is proposed to become a new Blueway, to complement the huge success of the Waterford Greenway. This Blueway would be a significant added attraction for tourists who can extend their stay in the area to experience West Waterford and North Cork from the water. Ensuring the river remains a high-quality amenity with a thriving ecosystem should be a priority for both Waterford and Cork County Councils. Polluting the river to the point where whole species are killed off would damage our image as a desirable tourism destination.


The health of these ecosystems is not divorced from ourselves; we are part of it, we depend on it, and what we do has an impact on its sustainability. Tourists don’t want to experience a river that is so polluted that wildlife is being driven to extinction. Already the salmon stock is at such a low level that a Fisheries Officer told me that salmon may disappear completely from the Blackwater within the next few years

Lynne Glasscoe, the Green Party Local Area Rep for Lismore.


We are living through a mass extinction event, labelled the Anthropocene Extinction. The rate of extinction is between 1,000 and 10,000 times higher than the natural rate. A national biodiversity crisis has been declared by the Dáil only one year ago. The causes of this crisis are no mystery, habitat destruction, pollution, land use change and climate change are all contributing to the disaster. We know how to stop the destruction of our ecosystems, but this decision by Cork County Council demonstrates that these Councillors either do not understand or do not care about their responsibility to protect the natural environment.

Species like the freshwater pearl mussel, which have been part of our natural ecosystems for thousands of years are the canary in the coal mine warning us of the destruction of water quality in our rivers.

21 views
  • Instagram