Search
  • West Waterford Greens

Athshlánú na Turasóireachta | Revival of Tourism

*English Below*


Rian Glas chun athshlánú na turasóireachta sna Déise.


Don gcéad uair riamh, tá lucht fáilteachas an chontae ag impí ar chuairteoirí gan teacht.


Buaileadh earnáil na turasóireachta go dona i bPort Láirge, le dúnadh tithe tábhairne, caiféanna, agus lóistín ar mhaithe le cosc a chur ar scaipeadh an víris.


Buile trom atá ann d’earnáil ríthábhachtach a chuireann fostaíocht agus ioncam ar fáil d’an-chuid daoine ar fud Phort Láirge, agus i nDún Garbhán go háirithe.

Críostóir Ó Faoláin, Ionadaí Áitiúil an Chomhaontais Ghlais i nDún Garbhán.

De réir is a theann an géarchéim ar aghaidh ar fud an domhan, is cosúil go mbeidh srianta ar thaisteal idirnáisiúnta linn ar feadh tréimhse fada, rud a chuireann tuilleadh brú ar earnáil na turasóireachta. Anois agus sinn ag féachaint chun tosaigh ar mhaolú ar na srianta sa bhaile, tá sé in am dúinn a bheith ag ullmhú don phróiseas athshlánaithe.


Is iad imeachtaí faoin aer do ghrúpaí beaga, áit gur féidir cloí le treoirlínte do scaradh sóisialta, an deis is fearr d’athshlánú luath.

Críostóir Ó Faoláin


Is beag rogha a bheidh ag daoine ón tír seo taisteal thar lear agus beidh orthu siúd atá ag lorg briseadh féachaint ar an méid atá ar fáil sa bhaile.

Tá go leor le fáil sna Déise, go háirithe nuair a bhaineann sé le gníomhachtaí faoi aer. Tá imeachtaí mara, tránna álainn, siúlóidí sléibhte, an Rian Glas is fearr in Éirinn agus go leor eile nach iad chun turasóirí a mhealladh, agus beidh lóistín ag teastáil uathu ar fad. Táim ag tnúth le daoine a fheiceáil ag surfáil ar na tránna, ag cadhcáil ar na habhainn, agus ag siúl sna caoilte arís nuair a bheidh scaoileadh ar na srianta.

Críostóir Ó Faoláin


Treisiú do mhúnla turasóireachta inmharthanach agus neamhdhíobhálach don timpeallacht a bheadh ann, is féidir le daoine sult a bhaint as imeachtaí amuigh faoin aer gan eitilt leath slí timpeall an domhain.

Tá go leor oibre le déanamh chun cosa a chur faoin athshlánú seo, tá gnólachtaí a bhraitheann ar chúrsaí turasóireachta ag fulaingt go mór agus teastaíonn tacaíocht an stáit chun iad a choimeád beo agus chun fostaíocht san earnáil a chinntiú. Tá bearta tacaíochta do caiféanna agus bialanna ag teastáil ionas go mbeidh siad in ann cloí leis na treoirlínte maidir le scaradh sóisialta. Caithfear machnamh a dhéanamh faoi spás páirceála agus spás bóithre sna bailte a thógaint ar ais agus breis spáis sábhailte a chur ar fáil do rothaíocht agus siúlóid, agus spás a chur ar fáil do caiféanna agus bialanna ionas go mbeidh siad in ann a spás suí faoin aer a mhéadú.Outdoor tourism will be the first step on the road to recovery.


For the first time in memory, Waterford’s hospitality providers have had to ask visitors to stay away. Waterford’s tourism sector has been knocked off its feet by the ongoing Coivd-19 crisis with the closure of pubs, cafés and accommodation in an effort to stop the spread of the disease.


This has been a huge blow to a vital industry that provides income and employment to many people across the county, not least in Dungarvan.

Críostóir Ó Faoláin, Green Party Local Area Rep for Dungarvan.

As the Covid-19 crisis continues to take its toll around the world, international travel looks set to face continued restrictions, posing a serious challenge to the sector. As we look forward to the easing of restrictions at home, now is the time to prepare for the difficult process of recovery.


Outdoor activities for small groups where social distancing can be maintained offer the best chance for early recovery.

Críostóir Ó Faoláin.


Irish people looking to get away will have limited choices for going abroad, so holidayers will have to look at what the domestic market can provide.

Waterford has a lot to offer, especially when it comes to outdoor activities. Our beaches, our mountain trails, the best Greenway in Ireland, they all provide excellent tourist attractions and they will all need accommodation. I look forward to seeing visitors surfing on our beaches, kayaking on our rivers, and walking through our forests again once strict restrictions have been lifted.

Críostóir Ó Faoláin


This could be a welcome boost to a more sustainable and environmentally friendly model of tourism where people can enjoy activity based getaways without having to fly half way around the world.

There is work to be done to make this recovery possible, businesses dependant on tourism have suffered badly and supports will have to be made available to keep those business going and to keep people in employment. Measures to help restaurants and cafés to operate in the new context of social distancing are also needed. Taking back some parking and road space in our towns to give restaurants and cafés room to expand their outdoor seating, and to facilitate safe cycling and walking, need to be considered.

9 views
  • Instagram