Search
  • West Waterford Greens

Aighneacht - Plean Forbartha Phort Láirge - Gaeilge agus Gaeltacht.

Scríobh Ionadaí Áitiúil an Chomhaontais Ghlais i nDún Garbhán, Críostóir Ó Faoláin chuig Comhairle Cathrach agus Contae Phort Láirge maidir cúrsaí Gaeilge agus Gaeltachta mar chuid den gcomhairlúcháin poiblí do Phlean Forbartha Phort Láirge 2022-2028.Dúirt Críostóir Ó Faoláin:


"Iarraim ar an gComhairle slat tomhais a ghlacadh maidir le sláinte teangeolaíoch na Gaeltachta agus tairseach inmharthanacht 67% a aithint. Nuair a thiteann

céatadán na gcainteoirí laethúla Gaeilge faoi bhun 67% tá an pobal Gaeltachta sin i mbaol."


"Cé gur tháinig feabhas ar líon na gcainteoirí Gaeilge i nGaeltacht na nDéise de réir Daonáireamh 2016, táimid fós i bhfad ón tairseach inmharthanachta."


"Iarraim ar an gComhairle a tiomantas don bpróiseas pleanála teanga sa Ghaeltacht a dhearbhú. Léireofar an tiomantas seo trí creimeadh na Gaeltachta agus caolú pobal labhartha na Gaeilge mar chéatadán de dhaonra na Gaeltachta a chosc trí srianta a chur i bhfeidhm ar sruth na ndaoine gan Gaeilge atá ag bogadh chun cónaithe

sa Ghaeltacht."


------------


Críostóir Ó Faoláin said:


"The Council should adopt a metric for measuring the linguistic health of the Gaeltacht which would see a threshold of 67% applied. The proportion of active Irish speakers in the Gaeltacht area must be above this threshold for the Gaeltacht to be considered linguistically sustainable."


"While the Déise Gaeltacht was the only Gaeltacht area in the state to increase its proportion of Irish speakers in the 2016 census, the area still falls critically short of the sustainability threshold."


"The Council should commit itself to supporting the language planning process underway in the Gaeltacht. This can be achieved by preventing the further erosion of the Gaeltacht through the influx of people not proficient in the Irish language. I propose the Council adopt measures to proactively support the linguistic sustainability threshold being achieved and maintained."

Aighneacht | Submission


2020.09
.12 - Gaeilge agus Gaeltacht Subm
Download 12 - GAEILGE AGUS GAELTACHT SUBM • 202KB3 views
  • Instagram