Search
  • West Waterford Greens

Aighneacht - Bille na dTeangacha Oifigiúla a láidriú.

Scríobh Ionadaí Áitiúil an Chomhaontais Ghlais i nDún Garbhán, Críostóir Ó Faoláin chuig Roinn na Meán, Turasóireachta, Ealaín, Cultúir, Spóirt agus Gaeltachta maidir le Bille na dTeangacha Oifigiúla a láidriú.


Tá bille níos láidre le bheith achtaithe roimh dheireadh na bliana.


Dúirt Críostóir Ó Faoláin:


"Fáiltím roimh an dearbhú ón Aire Martin go bhfuil sí sásta cluas éisteachta a thabhairt do mholtaí an Coimisinéir Teanga agus Conradh na Gaeilge maidir le conas an bille a láidriú."


Seacht mbliain ó shin, chuir an iar-Choimisinéir Teanga, Seán Ó Cuirreáin dhá cheist maidir le leasú ar Acht na dTeangacha Oifigiúla:

  1. An gcinnteofar, sna leasuithe ar an Acht, go mbeidh Gaeilge ag fostaithe an Stáit a bheidh ag freastal ar phobal na Gaeltachta, gan cheist, gan choinníoll?

  2. An ndéileálfar ag an am céanna le ceist na teanga in earcaíocht foirne don chóras poiblí i gcoitinne?

"Tá sé thar am freagra a thabhairt ar na ceisteanna seo. Tá deis tábhachtach ag an stáit beart a dhéanamh de réir briathar anois agus Acht na dTeangacha Oifigiúla 2003 a láidriú leis an mbille atá á ullmhú i láthair na huaire."


"Ag deireadh na dála, is ceist cearta í deis a bheith ag an bpobal an Ghaeilge a úsáid. Cearta daonna is ea cearta teanga agus tá dualgas ar an stáit cearta teanga daoine in Éirinn a chosaint i ngach réimse den saol."

Aighneacht

2020.09
.11_-_Bille_na_dTeangacha_OifigiÃ
Download 11_-_BILLE_NA_DTEANGACHA_OIFIGIÃ • 212KB


44 views
  • Instagram